پرینت فایل‌های اکسل به همراه پس‌زمینه

به صورت پیش‌فرض، وقتی شما اسپریدشیت‌‌های اکسل را پرینت می‌گیرید، پس زمینه آن نسخه پرینت شده نخواهد بود و روی جوهر تنها سلول‌ها و محتوای سند، نقش می‌بندد. اما شما می‌توانید این تنظیمات پیش‌فرض را تغییر دهید و کاری کنید که پس‌زمینه پرینت نیز بیفتد و ما در پست امروز، این کار را به شما […]