5 اشتباه در اکسل که باید از آن‌ها دوری کنید

خیلی‌ها اکسل را برنامه‌ای پیچیده می‌دانند، دلیل اصلی آن نیز ساختار خاص اکسل است. اما برای مدتی که از آن استفاده کنید، متوجه سادگی این برنامه‌ خواهید شد. با این حال اشتباهات رایجی وجود دارد که خیلی از افراد تازه‌کار یا حتی کاربران قدیمی در اکسل مرتکب می‌شوند. اشتباهاتی که در نوشته امروز به آن‌ها […]