تجارت دیجیتال چیست؟

سالهاست که زندگی بر اساس تجارت سنتی می‌چرخد. با این حال تکنولوژی تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته و مرز تجارت را در دنیا تغییر داده است. این روزها، تجارت دیجیتال، ارز دیجیتال و هر کلمه‌ای که پشتش دیجیتال می‌آید، بحث‌برانگیز می‌شود. بنابراین در این مقاله نیز تعریفی از این نوع تجارت خواهیم داشت تا بیشتر […]