رفع خطاهای GTmetrix و افزایش سرعت بارگذاری – بخش چهارم

پس از این که با اهمیت افزایش سرعت بارگذاری سایت آشنا شدید، باید بدانید که چطور می‌توان خطاهای آن را رفع کرد! در این بخش از آموزش رفع خطاهای GTmetrix قصد داریم به نحوه برطرف کردن خطای optimize the order of styles and scripts بپردازیم. همان‌طور که از معنی لغوی این خطا که متشکل از […]