اضافه کردن عکس در قالب نوشته به ورد

حتما می‌دانید که در مایکروسافت ورد، شما می‌توانید نوشته‌ها را با رنگ پر کنید و هر رنگ و فونتی که می‌خواهید به آن‌ها بدهید. اما برای این که یک ظاهر جالب به سرتیتر مقاله‌های خود بدهید، این امکان را دارید که داخل نوشته را با عکس پر کنید! التبه این امکان از زمان ورد 2013 […]