معرفی جایگزین‌هایی برای برنامه Wunderlist

مایکروسافت یکی از برنامه‌های محبوب لیست انجام کار خود با نام Wunderlist را ششم ماه مِی سال ۲۰۲۰ بازنشسته می‌کند و خیلی از کاربران این برنامه حالا مانده‌اند که باید چه کنند. این کاربران بهتر است تا آن زمان صبر نکنند و از همین حالا به دنبال یک جایگزین برای Wunderlist بوده و به برنامه‌ی […]