آیا اتصال دستگاه‌های متعدد، از سرعت WiFi می‌کاهد؟

در حال حاضر به طور میانگین هر نفر چیزی حدود 2 تا 3 دستگاه دارد که به اینترنت متصل هستند و بخش زیادی از این دستگاه‌ها به صورت WiFi از اینترنت استفاده می‌کنند. پس دیگر خیلی عجیب نیست که به خانه‌ای بر بخورید که بیش از 5 دستگاه در آن به مودم WiFi متصل می‌شوند. […]