خطرات احتمالی داشتن بوت همزمان ویندوز و لینوکس

در حال حاضر افراد زیادی هستند که همزمان هم لینوکس و هم ویندوز را روی دستگاه خود نصب دارند. افراد بیشتری هم هستند که دوست دارند این کار را انجام دهند. اما انجام این روش، آنقدرها هم که فکر می‌کنید بدون ایراد نیست و گاهی ممکن است اشکالاتی برای شما به همراه داشته باشد. در […]