مفهوم و پیاده‌سازی سیستم هوش تجاری در سازمان‌ها

امروزه گسترش کسب و کارهای متعدد در میان اقشار مختلف جامعه باعث شده است تا شناساندن و جا گرفتن یک نوع کسب و کار برای کارآفرینان و مدیران نیاز به فعالیت‌های کاربردی‌تر و روش‌های سیستماتیک‌تری داشته باشد. ممکن است بارها نام هوش تجاری به گوشتان خورده باشد. چرا که این روزها بیشتر از گذشته بر […]