ایجاد پنجره پاپ‌آپ در ورپرس با افزونه افزونه Popup Maker – بخش چهارم

حتما برای شماهم اتفاق افتاده که وقتی روی آدرس وب سایتی کلیک می‌کنید، همزمان با صفحه اصلی سایت، پنجره جدیدی باز می‌شود که سایت یا تبلیغات است، نام این صفحه جدید پاپ‌آپ است. پاپ‌آپ‌ها معمولا بدون درخواست کاربران باز می‌شوند و به همین علت گاهی موجب ناراحتی برخی از مخاطبان می‌شود. وب‌سایت مکانی است که […]