با Art Lookalike خود را در آثار هنری جستجو کنید

محبوبیت برنامه Google Arts & Culture به لطف اضافه شدن یک ویژگی جدید جذاب یک شبه به حد بالایی رسید. به این ترتیب که شما از خودتان سلفی می‌گیرید سپس گوگل با استفاده از  مشخصات ظاهری شما، چهره‌تان را با یک پرتره هنری تطبیق می‌دهد. در سال ۲۰۱۶ گوگل یک برنامه طراحی کرد که کاربران […]