اهمیت و کاربرد کال تو اکشن (CTA)

ایجاد یک فراخوان خوب CTA بخش بسیار مهمی از بازاریابی دیجیتال و طراحی محتوا است. یک فراخوان خوب می‌تواند بازدیدکنندگان شما را وادار کند تا اقداماتی را که شما پیشنهاد می‌کنید انجام دهند. به همین دلیل بهتر است در هر صفحه یک نوع فراخوان داشته باشید. مطمئنا انجام این کار به شما کمک می‌کند تا […]