ریدایرکت چیست و چه کاربردی دارد؟

ریدایرکت یکی از اصطلاحاتی است که ممکن است زیاد در وب بشنوید. با ریدایرکت شما مجبور نخواهید بود که یک صفحه ناکارآمد را حذف کنید. در صورتی که وب سایت جدیدی طراحی می‌کنید نیازی نیست که نسخه قبلی را به کلی پاک کنید و یا دامنه آن را به فراموش بسپارید. به سادگی این امکان […]