دوره‌ی پیشرفته گوگل آنالیتیکس:بازاریابی بر اساس مجموعه گزارش‌های Multi-Channel Funnel

«مدل‌سازی تخصیص» یا همان «Attribution modeling» شامل مجموعه‌ای از قوانین می‌شود که معین می‌کنند هر یک از کمپین‌های بازاریابی شما با چه نسبتی بر فروش‌های صورت پذیرفته و «تبدیل‌های» انجام گرفته (Conversions) اثر گذار بوده‌اند. هدف چنین شیوه‌ای از مدلسازی این است که درک بهتری از رابطه میان کانال‌‌ها و کمپین‌های بازاریابی خود به دست […]