گوگل آنالیتیکس برای حرفه‌ای‌ها: ذخیره‌سازی داده‌ها و تولید گزارش‌ها

وقتی تنظیمات لازم را بر اطلاعات گردآوری شده در اشتراک خود اعمال کردید، گوگل آنالیتیکس تبدیل داده‌ها به ابعاد را شروع کرده و به محاسبه‌ی شاخص‌های مرتبط به هر بعد می‌پردازد. در نهایت نیز هر یک از ابعاد برای بازیابی‌ها و دسترسی‌های سریع بعدی در جدول کلی دیتابیس مربوطه‌شان ذخیره‌سازی می‌شوند. دوره‌ی پیشرفته گوگل آنالیتیکس: […]