چگونه از ابزار گوگل میت Google Meet استفاده کنیم؟

تا چند سال پیش اگر قصد برگزاری جلسه را داشتید، باید به صورت حضوری در کنار دوستان و همکاران خود قرار می گرفتید. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ظهور ابزارهای جدید، دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای برگزاری جلسات نیست. افرادی از آن سر دنیا با افرادی که در ایران حضور دارند، جلسات کاری […]