معرفی نرم‌افزار روتوش عکس PortraitPro

عکاسی پرتره ریز و بم‌های زیادی دارد. البته برای چنین عکس‌هایی، تنها کارهای موقع عکاسی کفایت نکرده و بعد از زدن دکمه شاتر، کارهای خیلی بیشتری به صورت دیجیتال باید روی عکس انجام شود. بسیاری از عکاسان از فتوشاپ، لایتروم و برنامه‌هایی از این دست استفاده می‌کنند، اما PortraitPro با امکانات اختصاصی در این زمینه، […]