میانبرهای کاربردی در فتوشاپ

همیشه می‌توان فتوشاپ‌کارهای حرفه‌ای را از کم‌تر دست بردن آن‌ها به موس شناخت. شناخت میانبرها و استفاده از آن‌ها کمک شایانی به سریع‌تر شدن عملکرد کاربر در هنگام انجام پروژه‌ها خواهد داشت. تعداد این میان‌برها بسیار زیاد است اما دانستن تعدادی از آن‌ها که کاربردی بیش از بقیه دارند امری بسیار مهم است که همان […]