6 تغییر اساسی که لینوکس در این سال‌ها داشته

استفاده از لینوکس در سال‌های اخیر، خیلی با تجربه‌ای که 10 سال پیش با این سیستم عامل داشتید متفاوت خواهد بود. در آن‌ سال‌ها، این سیستم عامل محبوب به گونه‌ای بود که انگا در سال‌های 1990 گیر کرده است اما این روزها، اگر چه ممکن است برای نصب لینوکس نیاز به کمی اطلاعات تکنیکی داشته […]