آموزش روش‌های مختلف گرفتن اسکرین‌شات در مک

روش‌های متفاوتی برای گرفتن اسکرین‌شات از تمام صفحه یا بخشی ازآن درسیستم عامل های مختلف وجود دارد که کمی در مورد آنها توضیح دادیم در این مطلب روش‌های گرفتن اسکرین‌شات درسیستم عامل مک را که اکثرا به وسیله میانبرهای ترکیبی انجام می‌شود آموزش می دهیم . عکس گرفتن از تمام صفحه برای این کار کافی‌ست […]