گوگل چگونه محتوای بی کیفیت را تشخیص می دهد؟

بارها و بارها شنیده ایم که می گویند محتوا پادشاه است اما واقعاً هر محتوایی می تواند پادشاه باشد؟ قطعاً خیر. محتوایی پادشاه است که باکیفیت باشد و بتواند نیاز کاربران را برطرف کند. یکی از اهداف کسب و کارهای مختلفی در مورد تولید محتوا این است که بتوانند رتبه خوبی در گوگل بگیرند. اما […]