تگ گذاری خودکار با افزونه وردپرسی TaxoPress

یکی از چیزهای بسیار وقت گیر زمان پست گذاری در وبسایت‌، گذاشتن تگ‌های مرتبط است. البته این امکان در وردپرس گنجانده شده که شما با کمک بعضی از افزنه‌ها، تگ خودکار را فعال کنید تا بخشی از تگ‌های مربوطه به صورت اتوماتیک به پست شما اضافه شوند و به این ترتیب، صرفه جویی خوبی در […]