ایجاد پست مهمان وردپرس با افزونه User Submitted Posts

اگر مدیریت یک سایت را برعهده دارید که خدمات یا محصولاتی را ارائه می‌کنید، قطعا کاربران دلیل اصلی درآمد و برندسازی سایت شما محسوب می‌شوند که در صورت عدم موفقیت در جذب مشتریان و کاربران در سایت خود، کسب‌وکار شما در آینده با شکست مواجه خواهد شد. کاربران مهم‌ترین سرمایه هر سایت هستند و تمامی […]