تاثیرات اینترنت در زندگی روزمره

گسترش اینترنت در زندگی روزمره ما، همه چیز را تحت تاثیر قرار داده است. ارتباطات دچار تحول عظیمی شد و برای هر آنچه نیاز بشریت بود از اینترنت استفاده شد. به طوری که سفارش غذا، خرید کالا، اشتراک اطلاعات و تصاویر، آموزش و تجارت از این طریق انجام می‌شود. در نظر بگیرید، پیش از اینکه […]