چگونه از خمیر سیلیکون تازه روی پردازنده استفاده کنیم؟

این که بعد از مدتی استفاده از PC، پردازنده شما بیشتر از قبل گرم شود، چیز عجیبی نیست. این اتفاق بیشتر به خاطر خمیر سیلیکونی که روی پردازنده ریخته شده پیش می آید که شما باید بعد از مدتی آن را عوض می کردید . خمیر سیلیکون کم یا قدیمی، نه تنها باعث گرم شدن […]