8 نشانه برای تشخیص خرابی مادربرد

قطعا خرابی هر قطعه سخت افزاری در کامپیوتر از جمله مادربرد به خاطر یک سری دلایل به خصوص ایجاد می شود که به دنبال آن کاربر باید برای تعمیر مادربرد کامپیوتر خود اقدام کند. مهم ترین دلیل خرابی مادربرد کامپیوتر وارد شدن ضربه و آسیب به این قطعه است. اگر در اثر زمین خوردن سیستم […]