۱۹ میانبر بسیار کاربردی «فایندر» که کاربران کامپیوترهای مک باید بدانند

فایندر (Finder) را می‌توان یکی از ابتدایی‌ترین ابزارهایی دانست که کاربران کامپیوترهای مک از آن استفاده می‌کنند، اما بد نیست بدانید در پس این ابزار ساده نکات بسیاری پنهان است. اگر بخواهیم ساده‌تر سخن بگوییم، می‌بایست خاطر نشان سازیم که فایندر میانبرهای متعددی دارد که بسیاری از کاربران از آنها آگاه نیستند و دانستن این […]