دانلود ویدیو نوت و پیغام‌های ویدیویی در واتساپ

یکی از ویژگی‌های واتساپ که البته خیلی به سلیقه اکثر کاربران خوش نمی‌آید، ذخیره نکردن پیام‌های ویدیویی یا ویدیو نوت‌ها است. با توجه به این که پیام‌های ویدیویی قدیمی، قابل دانلود نخواهند بود و از دست می‌روند، خیلی از کاربران ترجیح می‌دهند که پیام‌های مهم را ذخیره کنند یا یک نسخه از ویدیو نوت‌ها را […]