اجرای بازی‌ها در حالت تمام صفحه ساختگی

بسیاری از بازی‌خورهای حرفه‌ای معتقدند PC جایی‌ است که می‌توان بازی‌ها را با بهترین کیفیت ممکن تجربه کرد. این مسئله از بسیاری جهات قابل بحث است اما مشکلات مربوط به اجرای بازی‌ها در حالت تمام صفحه یکی از ایراداتی‌ هست که در هنگام اجرای بازی، تجربه‌ی لذت‌بخشش را دچار خدشه می‌کند. وقتی بازی را در […]