بهترین برنامه‌های ویندوز برای نظارت بر استفاده از اینترنت

به طور معمول اینترنت‌های خانگی و یا دانشجویی از محدودیت حجمی برخوردار هستند، به همین دلیل وقتی آنلاین هستید نگرانید که چقدر از حجم‌تان مصرف شده و در بسیار مواردی هم شده که کل بسته اینترنتتان را ظرف مدت کوتاهی مصرف کرده باشید. این که چرا چنین اتفاقی می‌افتاد می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. مثلا […]