پروسس COM Surrogate (dllhost.exe) چیست و چرا روی کامپیوتر شما اجرا می‌شود؟

اگر درون Task Manager کنجکاوی کنید احتمالا با پروسسی به نام “COM Surrogate” مواجه خواهید شد که بر روی دستگاه شما اجرا شده است. این پروسس فایلی در خود می‌بیند به نام dllhost.exe که جزوی از سیستم عامل است و آن را در ویندوز‌های ۱۰،۸ و ۷ می‌بینید. COM Surrogate چیست؟ COM در اینجا مخفف […]