معرفی سرویس های کوتاه کننده لینک – بخش اول

یکی از سرویس های مورد استفاده کاربران در سراسر دنیا، کوتاه کننده لینک است. با استفاده از این سرویس می توانید لینک های خود را کوتاه کنید و آمار کلیک روی آن را داشته باشید. شاید شما هم در سال های مختلفی یک لینک کوتاه دیده باشید که کمی برای شما عجیب باشد اما در […]