آموزش پنهان کردن استاتوس آنلاین در واتساپ

دنیای دیجیتال آنقدر تغییر کرده‌ است که نگاه کردن به گذشته و فکر کردن به این که زمانی تنها می‌شد از راه SMS نوشته‌هایمان را با هم رد و بدل کنیم، دشوار است. یکی از برنامه‌هایی که این روزها خیلی بیشتر از باقی اپلیکیشن‌ها، این مسیر را ساده کرده، واتساپ است. البته این سادگی در […]