آموزش ورد ،تنظیمات مربوط به خطوط، فواصل و پاراگراف

در سری آموزش‌های ورد  تا امروز یادگرفتیم چگونه متن در ورد اضافه کنیم و همچنین در بخش ششم با دستور سریع Find و Replace برای جستجو و جای‌گذاری کلمات آشنا شدیم .همانطور که به قالب‌بندی و طراحی سندتان اهمیت می‌دهید و برای آن ایده می‌دهید باید فاصله بین خطوط و پاراگراف‌ها را نیز برای بالا بردن […]