آموزش ورد ، نحوه بخش‌بندی اسناد چند صفحه‎ای

در مطلب قبل قالب‌بندی یا صفحه‌بندی صحیح اسناد ورد را جهت تنظیم اسناد یا مقاله‌ آموزش دادیم اما زمان‌هایی پیش می‌آید که هنگام کار در سند باید مطالب را بخش‌بندی و منظم کنید تا دسترسی و کنترل بیشتری بر روی اوضاع کار داشته باشید. بخش‌بندی در این موارد می‌تواند بسیار مفید باشد. خوشبختانه ورد در […]