آموزش ورد ، شخصی‌سازی نمودار با استفاده از ابزار

خوشبختانه برای سازمان‌دهی و شخصی‌سازی نمودار در ورد ابزار مختلفی قرار داده شده است. به عنوان مثال، شما می‌توانید خیلی سریع نوع نمودار، تنظیم مجدد داده‌ها، و حتی ظاهر جدول را تغییر دهید. برای تغییر داده‌های ردیف‌ها و ستون‌ها گاهی اوقات ممکن است بخواهید نحوه دسته بندی داده‌های نمودار خود را تغییر دهید. برای مثال […]