گروه کردن اشیا و شکل‌ها در ورد

وقتی با اشیاء و شکل‌های مختلف در مایکروسافت ورد کار می‌کنید، یکی از قابلیت‌های مهمی که می‌توانید از آن بهره ببرید، استفاده از گروه کردن آن‌ها با یکدیگر است. با گروه کردن دسته‌ای از اشیاء یا شکل‌ها، آن‌ها تبدیل به یک واحد می‌شوند که تکان دادن، تغییر سایز و تغییر ظاهر آن‌ها به صورت یک‌جا، […]