۱۰ اشتباه رایج که نباید در LinkedIn انجام دهید

LinkedIn پلت‌فرمی قدرتمند است که در زمینه شغلی می‌تواند برای شما بسیار مثمر ثمر باشد. با این حال اگر مراقب نباشید و اشتباهاتی که در نوشته‌ی امروز به آن‌ها اشاره خواهیم داشت را مرتکب شوید، ممکن است نتوانید آن چه انتظار دارید را از LinkedIn کسب کنید یا در بعضی موارد، ضررهای بیشتری به مسیر […]