ایلان ماسک: هوش مصنوعی عامل جنگ جهانی سوم می‌شود!

بعد از تجربه‌ی جنگ‌های جهانی اول و دوم اگر قرار باشد دنیای ما جنگ جهانی سومی را نیز شاهد باشد، کشمکش‌های مرزی، نفت، آب، و برتری‌طلبی‌های سیاسی هر کدام پیتانسیل آن را دارند که در موقعیتی خاص بهانه‌ی این فاجعه‌ی بشری را فراهم کنند. اما ایلان ماسک، مدیرعامل شناخته‌شده‌ی شرکت‌‌های بلندپرواز تسلا، اسپیس اکس و […]