نحوه جلوگیری از به روزرسانی خودکار ویندوز۱۰

با توجه به ایراداتی که عموما برای اولین به‌روزرسانی‌های منتشر شده برای سیستم عامل ویندوز به وجود می‌آید، عموما بد نیست که کمی این آپدیت‌های خودکار را به تاخیر بندازید تا از همه چیز مطمئن شوید و ایرادها نیز به خوبی برطرف شوند. برای اینکار دو راه حل وجود دارد؛ در ابتدای امر بهتر است […]