آموزش پاک کردن صفحات اضافی در ورد

کار خود بر روی ورد را پایان داده‌‌اید و می‌خواهید برای پرینت گرفتن یک دور سند خود را مرور کنید که می‌بینید چند صفحه اضافی در فایل شما وجود دارد. با خودتان می‌گویید که چیزی نیست و صفحات را به راحتی پاک می‌کنید، اما گاهی بر خلاف آن چیزی که فکر می‌کنید، این صفحات اضافی […]