تغییر آدرس محل ذخیره‌ی اسکرین‌شات‌ در ویندوز 10 و 11

وقتی با کلیدها میانبری که در ویندوز 10 و 11 تعبیه شده، اسکرین شاتی در این سیستم عامل بگیرید، تمامی عکس‌ها به پوشه‌ای از پیش در نظر گرفته شده ارسال می‌شود. اما شما می‌توانید، آدرس ذخیره‌ی این عکس‌ها را به شکل دلخواه تغییر دهید. در نسخه‌های مختلف ویندوز، زدن کلیدهای Windows+Print Screen یک اسکرین شات […]