۴ ابزار عالی برای گرفتن اسکرین‌شات‌های اسکرولی در مک

عکس گرفتن از یک صفحه بلند وب بعضی اوقات به یک چالش واقعی بدل می‌شود. اکسرین شات تنها بخشی از صفحه وب که روی مانیتور شما دیده می‌شود را ثبت می‌کند و برای این که بتوانید از یک صفحه وب طولانی به صورت کامل عکس بگیرید، باید اسکرین شات اسکرولی تهیه کنید. در این گونه […]