دارک وب و خطرات استفاده از آن

دارک وب می‌تواند منبع اطلاعات و فایل‌های بسیار خوبی باشد که به ندرت در محیط معمول اینترنت می‌توانید آن‌ها را پیدا کنید. در واقع همینطور که قرار است ما دلایلی برای پرهیز از دارک وب برایتان لیست کنیم، دلایلی هم هستند که می‌توانند شما را به این محیط جلب نمایند. با این حال فضای بدون […]