چگونه نرخ پرش سایت را کاهش دهیم؟ – بخش دوم

برای بهبود نرخ پرش کاربران از وب سایت، اول باید بدانید میانگین نرخ پرش ثبت شده برای نوع وبسایت شما چقدر است. بر اساس چیزی که از منبع ترافیک برای کلمات کلیدی، برگه ها و ترافیک ارگانیک جستجو، شبکه های اجتماعی ارجاع دهنده و لینک های مختلف آموختید باید بدانید که نرخ پرش نشان میدهد […]