چگونه منابع خارج از سرور را بدون افت سرعت بارگذاری کنیم؟

هر سایتی که داشته باشید، سرعت بارگذاری یکی از مسائل مهمی است که باید آن را بهینه سازی کنید! مهم ترین دلیلی که می توان برای اهمیت سرعت بارگذاری سایت در نظر گرفت، این است که اگر سرعت یک سایت مناسب نباشد کاربر پس از ورود به سایت نمی تواند تجربه کاربری بهینه ای را […]