بازیابی داده ها و رفع ایراد اندروید با DroidKit

سیستم عامل اندروید در این سال‌های پیشرفت زیادی داشته و دیگر شبیه به قبل، دچار مشکل‌های متعدد نمی‌شود. با این حال هنوز می‌تواند دچار بد افزار شود یا این که فایل‌های سیستمی آن ایراد پیدا کند. حتی اگر هیچ جایی به مشکل نخورد، شما ممکن است یک فایل اشتباهی را پاک کنید و خود را […]