مهمترین فاکتورهای سئو چیست؟ – بخش سیزدهم

Doorways صفحاتی هستند که هدف از ایجاد آن‌ها، تغییر مسیر کاربر و هدایت وی به یک صفحه یا وب‌سایت خاص است. این صفحات معمولاً از کلمات کلیدی، اشباع شده‌اند و از طریق متن و کاراکتر، برای اخذ یک جایگاه مناسب در گوگل تلاش می‌کنند. این رویه نیز به دلیل عدول از دستورالعمل‌های گوگل در حوزه […]