پاک کردن کش DNS در مرورگرهای مختلف

ایرادات شبکه هر از گاهی ممکن است پیش بیاید، اما اکثر مواقع با یک بار خاموش و روشن کردن مودم یا سیستم حل می‌شوند. اما بعضی اوقات که احساس می‌کنید، اوضاع شبکه‌تان آن گونه که باید نیست، بهتر است یک دور کش DNS مرورگر خود را خالی کنید تا شاید مشکلتان حل شود. اگر می‌پرسید […]