تفاوت پاک کردن و آرشیو کردن در Gmail

اگر تعداد زیادی ایمیل در Gmail خود دارید، برای خلوت کردن محیط اصلی ایمیل خود دو راه پیش رو دارید. می توانید آن‌ها را پاک کنید و یا ایمیل‌های مورد نظر را آرشیو کنید. ممکن است برایتان این سوال پیش بیاید که آیا ایمیل‌های آرشیوی هم به مرور پاک می‌شوند ، اساسا تفاوت این دو […]