آموزش ایجاد BreadCrumbs وردپرس

مسیر کنونی کاربر یا BreadCrumbs یکی از قابلیت های وردپرس است که با استفاده از آن می توانید کاربر را هنگام بازدید از صفحات مختلف یاری کنید! با استفاده از این قابلیت کاربران می توانند متوجه شوند که در کجای سایت هستند و این صفحه، زیر مجموعه کدام صفحه دیگر است! اگر یک سایت وردپرسی […]