تغییر صفحات افقی و عمودی در فایل گوگل داکس

 گوگل داکسبه عنوان یک ویرایشگر متنی تحت وب، در کنار ابزارهای بسیار خوبی که ارائه می کند شما را تا حد زیادی از برنامه‌های پولی همچون مایکروسافت ورد بی نیاز می کند، گوگل داکس آزادی‌ عمل نسبتا خوبی نیز برای کار با سندهای مختلف به شما می‌دهد. برای مثال شما می‌خواهید روی سندی کار کنید […]