تمام آنچه باید در مورد بازی روی M1 مک بدانید

متاسفانه مقوله بازی کردن بر روی پردازنده‌های M1 مک، خیلی استاندارد نیست. البته دستگاه‌های مک هیچ وقت برای بازی طراحی نشده اند با این حال می‌شود چند عنوان خوب و جذاب را روی آن‌ها انجام داد. در مورد پردازنده‌های M1 اما اوضاع کاملا متفاوت است و هنوز خیلی‌ها در مورد عملکرد بازی‌ها روی این چیپ […]