محافظت از سیستم کامپیوتری در برابر ویروس ها

رد و بدل کردن اطلاعات به صورت اینترنتی شیوه زندگی ما را تغییر داده است. اینترنت در کنار مزایای بسیاری که دارد، تهدیدات امنیتی فراوانی هم به همراه دارد که ممکن است زندگی و راحتی شما را مختل کرده و دسترسی شما را به مخاطره بندازد. به همین دلیل حفاظت از رایانه در برابر ویروس […]